#News - FGO Shuukyoku Tokuiten - Kani Jikan Shinden Solomon, Trailer 30 comentário